logo

POVAHA

Jak popisuje standard: "... fila je obdařena velkou odvahou, rozhodností a zřetelnou statečností".

Vůči svému majiteli a jeho rodině je oddaná, poslušná a vůči dětem navýsost tolerantní. Její věrnost se stala v Brazílii příslovečnou. Vždy vyhledává společnost svého pána. Jednou z povahových vlastností je odměřenost vůči cizím. Její chování je klidné, jejím sebevědomím ani sebedůvěrou neotřesou ani neznámé zvuky, ani nové prostředí. Jako hlídací pes je při strážení majetku nepřekonatelná, svými instinkty je to lovecký pes na velkou zvěř a strážní pes u stád skotu. TEST POVAHY byl v Brazílii do roku 1998 obvyklý pro všechny fily starší 12 měsíců, pokud se chtěli ucházet o titul vítěze. 

 

Zkouška povahy (dle FBC Club CZ)

Je důležité pozorovat, jak se pes chová po neobvyklé situaci. Reaguje-li silně a zaujatě, ale rychle se uklidní, jde o správnou reakci.

JAKÁKOLI HYSTERICKÁ A AGRESIVNÍ REAKCE JE NEŽÁDOUCÍ.

POPIS ZKOUŠKY:
1) procházíme se psem kolem jiných lidí (vstup do prostoru pro zkoušku)
2) chřestící plechovka naplněná kaménky
3) chůze přes dva plastové pytle naplněné z části novinami
4) reakce na vizuální podnět (prudké roztažení deštníku v blízkosti psa)
5) napadení s holí
6) klid při střelbě

HODNOCENÍ:
1) Pes musí zůstat klidný (5b.). Nechuť psa projít zástupem (1 - 4b). Pokud pes před lidmi ustupuje, nemá dostatek temperamentu a odvahy (0b.) Agresivní reakce, pes bez důvodu zaútočí (0b.).

2) Reakce mohou být následující:
- pes se zvědavě vydává prozkoumat zdroj zvuku (5b.)
- pes neobvyklý zvuk ignoruje (5b.)
- pes zvedne uši a zůstane stát, ale po krátké době klidně projde kolem (1-4b.)
- pes vyděšeně uteče (0b.)

3) Možné reakce:
- pes je překvapen, ale rychle se vzpamatuje a jde si deštník prohlédnout (ti troufalejší spíše zakousnout) (5b.)
- pes je překvapen a zůstává stát (1-4b.)
- pes se vyděsí, uteče a odmítá se vrátit zpět (0b.)

4) Pes vedený na vodítku by měl přes ně klidně přejít (5b.). Pes nedůvěřivě přeskakuje přes pytle (1-4b.), odmítá přejít (0b.)

5) Napadení s holí - pes napadne útočníka zepředu (5b.), štěká, výrazně neútočí, ale necouvá (3-4b.), štěká ale nenaznačuje žádný útok, ale necouvá (1-2b.) Schovává se za vůdce nebo couvá (0b.)

6) Klid při střelbě - pes prokázuje pozornost, sebevědomí a jistotu (5b.), není si zcela jistý (3- 4b.), pes zděšen, ale nesnaží se utéct (1- 2b.), projevuje strach, snaží se utéct (0b.)

- maximální počet získaných bodů v každé disciplíně bylo 5.

VÝBORNĚ, může získat jen jedinec s minimálním počtem bodů 26 a nesmí v bodech 5. a 6. bodě mít méně než 3 body.

VELMI DOBRÁ, má bodové rozmezí od 25 - 21 bodů a také nesmí mít v bodě 5. a 6. méně než 3 body.

DOBŘE obdrží jedinci s počtem bodů od 16 - 20 a nesmí mít v bodě 5. a 6. méně než 2 body.

Méně než 16 bodů nebo v bodě 5. a 6. méně než 2 body, by znamenalo, že jedinec neuspěl.

POZNÁMKA:
Pes je veden na pevném koženém obojku a dostatečně silném vodítku s pevnou karabinou. Používání postrojů je nežádoucí, neboť může působit jako podmíněný reflex. Pokud si není vůdce psa jistý, že psa udrží, je možné použít dalšího vůdce s výrazně delším vodítkem jdoucího za prvotním vůdcem psa. Vůdce je odpovědný za dodržení vymezeného prostoru pro zkoušku a minimalizaci nebezpečí přímého napadení figuranta a ostatních lidí podílejících se na provádění zkoušky.

Pro chovnost "A" je vykonání zkoušky povahy nutné získání ohodnocení VÝBORNĚ a pro chovnost "B" alespoň VELMI DOBRÉ.

 

Poslední info

  • 08 září 2013

    Připravili jsme nové webové stránky našich chovných psů. Rádi vás budeme informovat o novinkách, událostech a zajimavostech. Rádi přivítáme vaše připomínky nebo nápady na další vylepšení našich webových stránek. Děkujeme za Vaše názory.

Více
BRENTANO - 1. m...
KV Kolín 04 - 2...
Doma 05 - 2012
BRENTANO - 1. m...
KV Kolín 04 - 2...
Doma 05 - 2012
BRENTANO - 2. m...
KV Kunratice 06...
Psí škola 09 - ...
BRENTANO - 2. m...
KV Kunratice 06...
Psí škola 09 - ...
BRENTANO - 2. m...
NVP Klatovy 07 ...
Psí škola 09 - ...
BRENTANO - 2. m...
KV Kolín 09 - 2...
Psí škola 01 - ...